Organisationsdiagram for Nakskov Gymnasium og HF

Ellipse: Kulturelle aktiviteter, voksenkor m.m.
Ellipse: Forældre
Tekstboks: Bestyrelsen
 


Tekstboks: Elevråd
Elever
og
kursister

 

Tekstboks: Team
 
 

Lærere

 


Personale
 i øvrigt

 

Tekstboks: PANG
- pæd. arb.
udvalg og kvalitetsudvalg

Tekstboks: Plan-
udvalg
Tekstboks: Elev-
aktivitets-
udvalg
Tekstboks: Medie-
udvalg

Tekstboks: MIO (samar- bejds-& sik-kerhedsudv.) 
 
Tekstboks: Pædagogisk-
råd
Tekstboks: Under-visnings-miljøudvalg
Tekstboks: Rektor
og  øvrig ledelseEllipse: Lokal-
samfund