Evaluering og kvalitetssikring
på Nakskov Gymnasium og HF  2012-2015
 

Skolens kvalitetssikringssystem (baseret på bek. om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af 11.01.05) koordinerer forskellige typer evalueringer i et 3-årigt forløb med henblik på erfaringsopsamling og kvalitetsudvikling. (Se evt. præsentationen af kvalitetssikringssystemet)
 
Grundpillerne i kvalitetssikringssystemet er:
- elevtilfredshedsundersøgelse kombineret med undervisningsmiljøvurdering (tilvejebragt af skolens undervisningsmiljøudvalg bestående af to elevrepræsentanter, en lærerrepræsentant og en ledelsesrepræsentant)
- personaletilfredshedsundersøgelse kombineret med arbejdspladsvurdering (tilvejebragt af skolens sikkerhedsorganisation, som er en del af MIO)
- årlige evalueringer (fokusgruppeinterviews) med afgangsklasserne umiddelbart før undervisningens ophør
- årlige evalueringer af de valgte nøgleområder for undervisningsevaluering (tilvejebragt af skolens evalueringsudvalg, PANG)
- opfølgning og støtte til skolens indsatsområder
- ajourføring / revision af fælles kompetenceplaner


Klik ind på evalueringerne:
 
2012-2013 Elevtilfredshedsundersøgelse kombineret med undervisningsmiljøvurdering
 

Fokusgruppeinterviews april 2013 med afgangsklasserne
 

Evaluering af nøgleområder for undervisningsevaluering 2012-2013
2013-2014

 

 

Personaletilfredsheds-undersøgelse kombineret med arbejdspladsvurdering

Fokusgruppeinterviews april 2014 med afgangsklasserne:
2p
3g

Evaluering af nøgleområder for undervisningsevaluering 2013-2014
2014-2015

 

 


Elevtilfredshedsundersøgelse kombineret med undervisningsmiljøvurdering

PANGs sammenfattende kommentarer til evaluerings- og kvalitetssikringen 2012-2015

Fokusgruppeinterviews maj 2015 med afgangsklasserne:

2p (lektieintegreret hf)
og
2q og 3g

Evaluering af nøgleområder for undervisningsevaluering 2014-2015

PANG / OS 10.05.15
Pædagogisk Råd 19.05.15