Indsatsområder, opfølgningsplaner og nøgleområder til evaluering


Indsatsområder for Nakskov Gymnasium og HF
 i skoleåret 2014-15

1. Karaktergennemsnit for skriftlige karakterer på stx
2. Frafald på hf, herunder på lektiefrit hf
3. Ansvarlig økonomisk styring
4. Delvis ny ledelse og ledelsesstruktur

 
Bestyrelsesmøde den 16. sept. 2014

-------------

Opfølgningsplaner


1. Klik på Opfølgningsplan for stx pr. 1. oktober 2014

(2. Opfølgningsplan for hf under udarbejdelse)


-------------


Nøgleområder 2014-15

Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 14/15 på baggrund af teamenes forslag:

1.
1g og 1hf:
Socialisering (fra folkeskole til gymnasieelev / hf-kursist)

2.
Alle:
Studieaktivitet
a. skriftligt
- enkeltfagligt
- tværfagligt og studieretningsspecifikt på baggrund af skolens forslag til skriftlighedsprogressionsplaner
b. mundtligt, herunder fx
- læringsstile
- undervisningsdifferentiering
- elevtyper og
- motivation
 

Nøgleområder i øvrigt for skoleåret 14/15:
1. Elevtilfredshedsundersøgelse kombineret med undervisningsmiljøvurdering.
 

Pædagogisk råd den 06.05.14
efter oplæg fra PANG (JJ, TJ, GL og OS)

 

 
 

Indsatsområder for Nakskov Gymnasium og HF
 i skoleåret 2013-14

1. Karakterer
2. Frafald på hf
3. Elevindflydelse
4. Økonomi, herunder overgangen til OK13

 
Bestyrelsesmøde den ...

-------------

Nøgleområder 2013-14

 
Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14
på baggrund af teamenes forslag:
1. Studieaktivitet, både skriftligt og mundtligt
2. IT i undervisningen (fortsat fra 12/13)
3. Elevtyper - rummelighed
 

Nøgleområder i øvrigt for skoleåret 13/14:
1. Personaletilfredshedsundersøgelse kombineret med arbejdspladsvurdering (APV).
 

Pædagogisk råd den 02.10.13
efter oplæg fra PANG (JJ, TJ, GL og OS) den 05.06.13

____________________________________________________________________________-_


Indsatsområder for Nakskov Gymnasium og HF
 i skoleåret 2012-13

(Undervejs)

Bestyrelsesmøde den ...

-------------
Nøgleområder 2012-13

Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 12/13 på baggrund af teamenes forslag:

1. Lektiebyrde og lektielæsning i 2hf og stx (fortsat fra 11/12)

2. Lektiefrit hf

3. Skriftlighed (fortsat fra 11/12)

4. IT i undervisningen

Nøgleområder i øvrigt for skoleåret 12/13:

1. Revision af skolens evaluerings- og kvalitetssikringssystem

PANG (JJ, BH, TJ og OS) den 24.maj 2012
Pædagogisk råd den 19.09.2012

 Nøgleområder 2011-12

Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 11/12 på baggrund af teamenes forslag:

1. Skriftlighed (studieforberedende skrivekompetencer)

2. Lektiebyrde og lektielæsning

3. Hf-trivsel

Nøgleområder i øvrigt for skoleåret 11/12:

1. Sammenfattende kommentarer til evaluerings- og kvalitetssikringen 2009-2012

PANG (JJ, BH, TJ og OS), maj 2011
Pædagogisk råd, 22. juni 2011

________________________________________________________________________________

Indsatsområder for Nakskov Gymnasium og HF
 i skoleåret 2010-11

a.  Det foreslås, at den nye ledelses dannelse prioriteres, og at målsætningsdebat mv. prioriteres.
Bestyrelsen finder det vigtigt, at der skabes plads og ro til, at vor nye rektor sammen med sin ledelse kan udvikle skolen. Man tilføjede, at det er vigtigt at bevare momentum på skolen.

b.  Samarbejder i lokalområdet videreføres.
Der blev peget på samarbejdet vedrørende yderligere udvikling af undervisning indenfor bæredygtig samfundsudvikling på Lolland og på samarbejdet med Maribo Gymnasium.

c.   Årets fokus/indsatsområder er herudover.

                                                              i.     
Udmøntning af den besluttede plan vedrørende samarbejde med afleverende skoler.

                                                            ii.     
Arbejdet med ny skriftlighed som spydspidsindsats.

                                                          iii.     
Udvikling af teamroller.

d.   Bestyrelsen besluttede, at septembermødet skal indeholde et punkt om mål og strategi for skolen.

 

Bestyrelsesmøde den 15. juni 2010

-------------

Nøgleområder 2010-11

Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 10/11 på baggrund af teamenes forslag:

1. Fagsamarbejde i stx uden for AT
2. Hf-pædagogik (fortsat fra 09/10)
3. Lektielæsning og aktiv deltagelse i undervisningen

Nøgleområder i øvrigt for skoleåret 10/11:

1. Personaletilfredshedsundersøgelse, herunder evaluering af ledelsen, kombineret med Arbejdspladsvurdering.
 

PANG (JJ, BH, TJ og OS), maj 2010
Pædagogisk råd, 23. juni 2010


-----------------------------------------------------------------

Nøgleområder 2009-2010
 

Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 09/10:

1. Klasserumskultur
2. Hf-pædagogik
3. Samarbejde mellem studieretningsfag

Nøgleområder i øvrigt for skoleåret 09/10:

1.
Elevtilfredshedsundersøgelse, herunder evaluering af ledelsen, kombineret med Undervisningsmiljøvurdering

MIO, den 4. juni 2009
Pædagogisk råd, den 24. juni 2009


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Særlige indsatsområder for Nakskov Gymnasium OG HF

i skoleåret 2008-09

 
a) Frafald.
b) Indførelse af nyt studieadministrativt system.
c) Regionalt samarbejde.
d) Bæredygtigt samfundsudvikling – frem mod klimakonference 2009.


Bestyrelsen den 9. september 2008

-------------------------------------------------------------------

Nøgleområder 2008-2009
 

Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 08/09 på baggrund af teamenes forslag:

1. Synopsen (genrekarakteristika, progression i at lære at lave synopse og brugen af synopsen ved den efterfølgende prøve)
2. Klasserumskultur (godt undervisningsmiljø, aktiv deltagelse i undervisningen, forebyggelse af mobning m.m.)  
 

Nøgleområder i øvrigt for skoleåret 08/09:

Opfølgningsplan på baggrund af skolens evalueringer og kvalitetsudviklingserfaringer i henholdsvis 06/07 og 07/08, bl.a. i tilknytning til pædagogisk dag om reform-erfaringer i september 2008.

PANG (JJ, BH, MW og OS), den 22. maj 2008
Pædagogisk råd, den 25. juni 2008

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Særlige indsatsområder for Nakskov Gymnasium OG HF

i skoleåret 2007-08

 

1.     Bæredygtig samfundsudvikling inden for miljø- og energiområdet. 

2.     Relationer til afleverende skoler.

3.     Øget elevengagement og synlighed..

 

Bestyrelsen den 12. juni 2007
Pædagogisk råd, den 27. juni 2007

---------------

Nøgleområder 2007-2008

a. Nøgleområder for undervisningsevaluering:

 

Mht. hf:
1. Faggruppesamarbejde (kultur- og samfundsfaggruppen og naturvidenskabelig faggruppe) –fortsat siden 05/06.

2. Skriftlighed efter reformen (introduktion af genrer, progression og træning i de enkelte fag eller i fagligt samarbejde)- fortsat fra 06/07.
3. Planlægning af værkstedstimer, herunder progression.

 

Mht. gymnasiet:

4. Fagsamarbejde i AT, herunder fokus på tværfakultær videndeling og videnskabsteori - fortsat siden 05/06.
5. Skriftlighed efter reformen (introduktion af genrer, progression og træning i de enkelte fag eller i fagligt samarbejde)- fortsat fra 06/07.
6.  Samarbejde mellem studieretningsfag.

 

b. Nøgleområder i øvrigt:


Personaletilfredshedsundersøgelse, herunder evaluering af ledelsen, kombineret med arbejdspladsvurdering.


Evalueringsudvalget (JM, AJ, JJ og OS), den 10.april 2007
Pædagogisk råd, den 27. juni 2007

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Særlige indsatsområder for Nakskov Gymnasium

i skoleåret 2006-07

 

1.     Synlighed 

2.     Elevsocialisation

3.     Strukturreform.

 

---------------

Nøgleområder 2006-2007

a. Nøgleområder for undervisningsevaluering:

Mht. hf:
1. Faggruppesamarbejde (kultur- og samfundsfaggruppen og naturvidenskabelig faggruppe) –fortsat.
2. Studiebog og tutorordning.
3. Skriftlighed efter reformen

Mht. gymnasiet:
4. Fagsamarbejde i AT (fortsat), herunder fokus på tværfakultær videndeling og videnskabsteori.
5. Dansk- og historiesamarbejde.

6. Skriftlighed efter reformen

b. Nøgleområder i øvrigt:

Elevtilfredshedsundersøgelse, herunder evaluering af ledelsen, kombineret med Undervisningsmiljøvurdering.

 

JM

Maj 2006

Pædagogisk råd

den 31. maj 2006

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Særlige indsatsområder for Nakskov Gymnasium

i skoleåret 2005-06

1. Gymnasie- og HF-reform
2. Generationsskifte
3. Strukturreform

 

Pædagogisk råd

den 15. juni 2005
 

27.11.12. /OS