Kvalitetssikring på Nakskov Gymnasium og HF
 

På Nakskov Gymnasium og HF tilbyder vi  gode og nyttige uddannelser for vore elever og for vort samfund.

I vor plan for kvalitetssikring, som er beskrevet i nedenstående afsnit, har vi koordineret og sammenknyttet vore forskellige typer evalueringer. Alle parter på skolen, fra bestyrelsen til hver enkelt elev, deltager i de fortløbende evaluerings- og kvalitetsdrøftelser.

Dermed sikres fælles erfaringsopsamlinger og målrettet kvalitetsudvikling på skolen.

Vi anvender således ikke evaluering til kontrol, men som middel til fortsat udvikling og sikring af høj kvalitet i vore uddannelsestilbud.

Læs mere udførligt om skolens kvalitetssikringssystem ved at klikke ind på:
 

 

- De tre niveauer i skolens kvalitetssikringssystem
- Evaluerings- og kvalitetsudvikling 2012 - 2015
- Skolens indsatsområder, opfølgningsplaner og
nøgleområder for evaluering, herunder nøgleområder for undervisningsevaluering

- Kompetenceudvikling
- Undervisningsevaluering i klasserne
- Målsætning og kvalitetsudvikling
- Organisationsdiagram for Nakskov gymnasium og HF
 

 

( Evaluering og kvalitetsudvikling 2009 - 2012 )

(Version 01.10.14)