MÅLSÆTNING OG KVALITETSUDVIKLING -  plan for fastlæggelse af målsætninger og kvalitetssikring

Hvad er
/skal besluttes?

Vision,
målsætning, værdigrundlag og vedtægter

Handleplaner

Procedurer for inddragelse af personalet

Pædago-gisk profil

Indsats-områder

Nøgleområder til kvalitetets udvikling og resultatvurdering

Systematiske og kritiske diskussioner af evaluerings-resultaterne

Målsætninger og fokus for  klasserne

Lov- eller aftalegrundlag

Lov og bek.
om midlertidige bestyrelser:
L  24/06/2005 Bek12/12/2005
 

Lov og bek.
om midlertidige bestyrelser:
L 24/06/2005 Bek12/12/2005

MED-aftalen, cirkulære om
aftale om sam-

arbejde og samarbejdsud-valg i statens
virksomheder og institutioner

PR

Målsætning
og handle-planer.
MED-aftalen
 

Bekendtgørelse

om kvalitetsud-vikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser:
Bek11/01/2005

Bekendtgørelse
om kvalitetsud-vikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser
Bek11/01/2005

Ledelsespapir af  21. maj 2005 (JP) og LV og JJ's opfølgning heraf i skrivelse den 24.01.06

Formulerer  udkast

Ledelsen, bestyrelsen

Ledelsen, bestyrelsen

Ledelse, TR

Ledelsen

Ledelsen

Ledelsen, Eva-udvalget

Ledelsen, Eva-udvalget

Team i samar- bejde med ledelsen

Høres

Personalet
(apr.- aug.06)

Personalet
(apr.- aug. 06)

 

 

PR

PR, TAP og elevråd

PR, TAP og elevråd

 

Vedtager

Bestyrelsen okt. 06

Bestyrelsen okt.06

MED

PR

MED

MED

MED

Team

Orienteres

MED

MED

PR

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Personalet: PR +TAP

Personalet: PR +TAP

Ledelsen, lærerne

Udfører

Ledelsen

Ledelsen

MED

Ledelsen, team

Ledelsen

”Kvalitets-organisationen”

”Kvalitets-organisationen”

Team, lærerne

Frist for 0607

1. nov. 06

 

 

 

 

 

 

 

Hvor ofte

Hvert 5. år

Årligt

Årligt

Årligt

Årligt

Årligt

Årligt

Årligt

Version 15.05.06