Organisationsdiagram for Nakskov Gymnasium og HF

Ellipse: Kulturelle aktiviteter, koncerter m.m.
Ellipse: Forældre
Tekstboks: Bestyrelsen
 


Tekstboks: Elevråd
Elever
og
kursister

 

Tekstboks: Team
 
 

Lærere

 


Personale
 i øvrigt

 

Tekstboks: IT-
udvalg
Tekstboks: Fælles-
udvalg

Tekstboks: OK-udvalg 
Tekstboks: Kanti-ne-udvalg
Tekstboks: Cafe-udvalg. . 
Tekstboks: PANG
(pæd.
arb.ud-
udvalg)

Tekstboks: MIO (samar- bejds-& sik-kerhedsudv.) 
 
Tekstboks: Pædagogisk-
råd
Tekstboks: Under-visnings-miljø-udvalg
Tekstboks: Rektor
og  øvrig ledelseEllipse: Lokal-
samfund

 

Tekstboks: Elev-aktivi-tets-udvalg