NAKSKOV GYMNASIUM OG HF's
  SKRIVEPORTAL

DEN GODE BESVARELSE I MATEMATK

- MED HJÆLPEMIDLER:

 
  Differentialligninger væksthastighed
  - Differentialligning

  Differential monotoni tangent væksthastighed
  - Monotoni og tangent

  Geometrisinus cosinus areal
  - Brug af sinus- og cosinusrelation

  Integral stamfunktion areal volumen
  - Monotoni areal beskæring

  Optimering areal
  - Optimering

  Regression lineær eksponentiel potens
  - Regression


  Sumkurve boxplot ch2 test hulhypotese
  - Chi kvadrat uafhængig


  - Chi i anden test; goodness of fil

  Vektorer planen cirkel
  - Skæring linjer

  Vektorer rummet
  - Vektorer rummet kugle