NAKSKOV GYMNASIUM OG HF's
  SKRIVEPORTAL

DEN GODE BESVARELSE I MATEMATIK

- UDEN HJÆLPEMIDLER:


  Andengradsligninger toppunkt
  - Andengradsligning

  Differentialligninger væksthastighed
  - Differentialligning eftervis

  Geometri ensvinklet retvinklet areal
  - Ligebenet trekant bestem højde


  - Ensvinklede trekanter

  Grafer lineær eksponentiel
  - Eksponentialfunktion indsæt


  Integral stamfunktion areal tangent
  - Stamfunktion

  - Tangent integral

  Reducer isoler kvadratsætninger nulregel
  - Isoler variabel ligning


  Vektorer planen cirkel
  - Parallelle vektorer

  - Skæring cirkel linje