Forside Udskriv denne side Fronter Nakskov Gymnasiums kalender LECTIO: skema, forsømmelser, karakterer,   studieplan m.m. Sideoversigt
   
 

Du er her: FORSIDE > ELEVER & LÆRERE

Elever & lærere

Vor skolekultur er meget andet end fag. Ved sociale og kulturelle arrangementer arbejder elever og lærere sammen på andre præmisser end i klasserummet. Det kræver åbenhed, engagement og indsats hos begge parter. Til arrangementerne hører

  • introforløb
  • morgensamlinger, fællestimer og temadage
  • musical, skolekomedie, koncert
  • frisport, frivillig billedkunst og kor
  • volleyball- og fodboldturneringer
  • Fredags-cafe, elevfester, revy og stort skolebal

Disse aktiviteter byder sig til som oaser i elevernes (og lærernes) skoleliv, som skolen bakker op, og lærerne hjælper eleverne i det omfang, der er behov herfor. Vor skolekultur er ikke bare slidte bøger!

I det daglige benytter vi følgende elektroniske platforme, der skal sikre tilgængelig information:

  • På LUDUS-WEB kan eleverne/kursisterne ser deres skema, fraværoplysninger, lektier, karakter mv.
  • Fronter bruges som pædagogisk redskab og arkiv i de enkelte fags undervisning

 

© Nakskov Gymnasium og Hf - Søvej 6 - 4900 Nakskov - Telefon 54 91 43 00 - Fax 54 91 42 99 - email: gymnasiet@nakskov-gym.dk